ორგანიზაციული განვითარების თვითშეფასების ინსტრუმენტი

თვითშეფასების ინსტრუმენტი შექმნილია იმისთვის, რომ არსებული მდგომარეობის შეფასების გზით დაეხმაროს თქვენს ორგანიზაციას შემდგომ განვითარებაში. ორგანიზაციული განვითარების თვითშეფასების ინსტრუმენტი დაგეხმარებათ უფრო ნათლად დაინახოთ ორგანიზაციის წინაშე არსებული გამოწვევები, ზრდის შესაძლებლობები და ეფექტურად დაგეგმოთ მომავალი სამოქმედო გეგმა.

კითხვარის გამოყენების ინსტრუქცია:

  • 1. შეავსეთ კომპანიის მონაცემები
  • 2. შეავსეთ ყოველი გვერდი და გადადით შემდეგზე
  • 3. ყურადღებით წაიკითხეთ ყოველი კრიტერიუმი და მაქსიმალურად ობიექტურები იყავით შეფასებაში
  • 4. თითოეულ კომპონენტში, ირჩევთ შესაბამის მნიშნვნელობას.
  • 5. კრიტერიუმების შესაბამისად შეარჩიეთ ქულა და შეავსეთ ქულების ნაწილი: NA (Not Applicable) - მიუთითებს, რომ ასეთი შეფასების კრიტერიუმი არ არსებობს ორგანიზაციაში (საწყისი ეტაპი) - მიუთითებს, რომ კრიტერიუმი არ არსებობს ან ჩანასახოვანი სახითაა ორგანიზაციაში (1 ქულა) (შეზღუდული შესაძლებლობა) - მიუთითებს, რომ კრიტერიუმი საწყის ეტაპზეა განვითარებული (2 ქულა) (მზარდი შესაძლებლობა) - მიუთითებს, რომ კრიტერიუმი საშუალო დონეზეა (3 ქულა) (მძლავრი შესაძლებლობა) - მიუთითებს, რომ კრიტერიუმი მაღალ დონეზეა (4 ქულა)

ორგანიზაციული განვითარების თვითშეფასების ინსტრუმენტი სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული ქსელის (R-CSN) წევრი ორგანიზაციებისთვის შეიქმნა. ქსელი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ არასამთავრობო ორგანიზაცია "სიდას" ორგანიზაციული განვითარების პროექტის ფარგლებში.

თვითშეფასების ინსტრუმენტი მომზადდა სიდას პროექტის “სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული ქსელი და სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება” ფარგლებში, რომელსაც მხარს უჭერს აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის ACCESS -ის პროგრამა, აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) დაფინანსებით.

Links
volunteering
volunteering
About this Website

The website was created within the East-West Management Institute’s (EWMI) Advancing CSO Capacities and Engaging Society for Sustainability (ACCESS) project.
This Website is made possible by the support of the American People through the United States Agency for International Development (USAID.) The contents of this Web site are the sole responsibility of CiDA and do not necessarily reflect the views of USAID, the United States government or EWMI.

Web page is aministrated by sida

cso.ge is active since 2011

Contact Information
Address

Rustavi. #1 Megobroba Ave.

Telephone: (+995 341) 258822 (14)

Fax: (+995 341) 258822

E-mail: contact@cso.ge