IDFI-ის შეფასება 2015-2016 წლების ანტიკორუფციული სამოქმედო გეგმის 2016 წლის ღონისძიებების შესრულებაზე

16 მაისი 2017
IDFI-მ ანტიკორუფციული საბჭოს სამდივნოს წარუდგინა შეფასებები 2015-2016 წლების ანტიკორუფციული სამოქმედო გეგმის 2016 წლის ღონისძიებების შესრულებაზე. ანტიკორუფციული სამოქმედო გეგმის შეფასება ხდება მონიტორინგის ჩარჩოს შესაბამისად, სადაც გაწერილია თითოეული პასუხისმგებელი უწყების ღონისძიებები და ფასდება შ ...
წაიკითხეთ სრულად

საქართველო და პრეზიდენტი ზვიად გამსახურდია CIA-ს დოკუმენტებში

11 მაისი 2017
ქვემოთ მოყვანილი ისტორიული დოკუმენტები გასაჯაროვდა ჯერ კიდევ 2010 წელს, IDFI-ის შუამდგომლობით, მისი ამერიკელი პარტნიორის, ეროვნული უსაფრთხოების არქივის (The National Security Archive) მოთხოვნით. ანალიტიკური მოხსენებები მომზადებულია ამერიკის შეერთებული შტატების დაზვერვის ცენტრალური სააგენტოს მიერ და ...
წაიკითხეთ სრულად

ოპერაციული სახელმძღვანელო დოკუმენტი სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის საფუძველზე ჩადენილი დანაშაულების გამოძიების შესახებ

10 მაისი 2017
საქართველოში ბოლო წლების განმავლობაში შეუწყნარებლობით ჩადენილი დანაშაულის გახშირებამ სახელმწიფო დააყენა მასთან ბრძოლის ეფექტიანი სტრატეგიის შემუშავებისა და მისი პრაქტიკაში გატარების კრიტიკული საჭიროების წინაშე. დისკრიმინაციულ დანაშაულთა წინააღმდეგ თანმიმდევრული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის არარსე ...
წაიკითხეთ სრულად

„ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის“ ახალი წესდება

08 მაისი 2017
2017 წლის 1 მაისს ძალაში შევიდა „ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის“ (IDFI) ახალი წესდება, რომელიც განსაზღვრავს ინსტიტუტის განახლებულ მმართველობით სტრუქტურასა და საქმიან მიმართულებებს. ახალი წესდების მიხედვით, ორგანიზაციის უმაღლეს მმართველ ორგანოდ განისაზღვრა სამეთვალყურეო ...
წაიკითხეთ სრულად

გაუნაწილებელი მანდატები გამარჯვებულს ანუ სტაბილურობის სახელით

04 მაისი 2017
როდესაც მმართველმა გუნდმა 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში კონსტიტუციური უმრავლესობის მოპოვების შემდგომ საკონსტიტუციო ცვლილებების განხორციელება დაანონსა, გაჩნდა იმედი და მოლოდინი, რომ საბოლოოდ შევძლებდით შეგვეცვალა უსამართლო საარჩევნო სისტემა, რომელზეც წლებია უკვე მსჯელობა მიდის როგორც ადგილობრივ, ...
წაიკითხეთ სრულად

ეთიკურად გაშუქების სახელმძღვანელო ჟურნალისტებისთვის

02 მაისი 2017
საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიამ ევროპის კავშირისა და ევროპის საბჭოს ერთობლივი პროექტის ფარგლებში არსებული ფინანსური დახმარებით ეთიკურად გაშუქების სახელმძღვანელო წესების კრებული გამოსცა. კრებული მოიცავს 2016 წლის განმავლობაში საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს მიერ გაცემულ რე ...
წაიკითხეთ სრულად

შრომა და მშრომელთა მდგომარეობა საქართველოში

01 მაისი 2017
მშრომელთა საერთაშორისო დღის ისტორია მე-19 საუკუნის ამერიკაში მიმდინარე მშრომელების საპროტესტო გამოსვლებს უკავშირდება, სადაც მთავარ მოთხოვნას 8 საათიანი სამუშაო დღის დაწესება წარმოადგენდა. საქართველოში მშრომელთა ბრძოლა 8 საათიანი სამუშაო დღის მოთხოვნით 1900-იან წლებში იწყება ქართველი სოციალ-დემოკრატე ...
წაიკითხეთ სრულად

კერძო-საჯარო დიალოგი კანონპროექტების შემუშავების საწყის ეტაპზე

27 აპრილი 2017
ავტორები: ნინო მერებაშვილი და თამარ იაკობიძე პოლიტიკის ნარკვევის მიზანია, გამოკვეთოს კერძო და საჯარო სექტორებს შორის დიალოგის მნიშვნელობა საჯარო პოლიტიკის შემუშავების საწყის ეტაპებზე, კერძოდ, საკანონმდებლო ცვლილებების პარლამენტში ინიცირებამდე, მასში ასევე მოცემულია ამ დიალოგის წარმატებით ჩატარების ...
წაიკითხეთ სრულად

საკონსტიტუციო სასამართლომ საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის მაღალი სტანდარტი დააწესა

19 აპრილი 2017
ავტორი: გიორგი ბერაია საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ 2017 წლის 27 მარტს დააკმაყოფილა საქართველოს მოქალაქე გიორგი კრავეიშვილის კონსტიტუციური სარჩელი საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ და არაკონსტიტუციურად ცნო სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსში წარდგენილი პროექტების შემფასებელ დამოუკიდებე ...
წაიკითხეთ სრულად

ბიზანტიური პოლიტიკა ჰყვავის საბჭოთა საქართველოში

18 აპრილი 2017
IDFI აგრძელებს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის, დაზვერვის ცენტრალური სააგენტოს (CIA) და ვიკილიქსის მასალების მიმოხილვას. დაზვერვის ცენტრალური სააგენტოს და სახელწიფო დეპარტამენტის გასაჯაროებული კონფიდენციალური დოკუმენტები საინტერესო ინფორმაციას გვთავაზობს საქართველოში საბჭოთა ეპ ...
წაიკითხეთ სრულად

მთავარი პუბლიკაცია

სამოქალაქო საბჭოების მიერ გამოვლენილი საჭიროებები აჭარაში
04 დეკემბერი 2018
სასმელი და სარწყავი წყლის მიწოდება, შიდა გზებისა და სანიაღვრე არხების მოწესრიგება, მეწყერსაშიშიზონების გამაგრება, გარე განათებების დამონტაჟება, სპორტული ინფრასტრუქტურის გამართვა,ხელმისაწვდომობა ინტერნ ...
წაიკითხეთ სრულად
ბმულები
volunteering
volunteering
ვებ გვერდის შესახებ

ვებგვერდი შეიქმნა აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისა და მოქალაქეთა ჩართულობის პროექტის (ACCESS) ფარგლებში.

ვებგვერდის შექმნა შესაძლებელი გახდა ამერიკელი ხალხის მხარდაჭერის შედეგად, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) დაფინანსებით. ვებგვერდზე განთავსებულ მასალაზე პასუხისმგებელია სიდა (CiDA) და შესაძლოა არ გამოხატავდეს ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID), ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის, ან/და EWMI-ს შეხედულებებს.

ვებ გვერდს ადმინისტრირებას უწევს sida

cso.ge ფუნქციონირებს 2011 წლიდან

საკონტაქტო ინფორმაცია
მისამართი

ქ. რუსთავი, მეგობრობის გამზირი #1

ტელეფონი: (+995 341) 258822 (14)

ფაქსი: (+995 341) 258822

ელ.ფოსტა: contact@cso.ge