რეგიონის განვითარება - სახელმძღვანელო

წინამდებარე სახელმძღვანელო შემუშავებულია რეგიონისა და სოფლის განვითარების იმ ევროპული გამოცდილებისა და LEADER-ის მიდგომების გათვალისწინებით, რომლებსაც CENN იყენებს ENPARD - საქართველოს პროგრამის ფარგლებში მიმდინარე პროექტის "ქედა ლიდერი ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი - LAG"  განხორციელებისას.

სახელმძღვანელოს მიზანია, ხელი შეუწყოს სოფლისა და რეგიონის განვითარების შესახებ ცნობიერების ამაღლებას. მისი გამოყენება რეკომენდებულია, როგორც რეგიონული განვითარების პროექტებში ჩართული მხარეებისათვის, ისე, საგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის დამხმარე სახელმძღვანელოდ. სახელმძღვანელოში ყურადღება გამახვილებულია სოფლის, როგორც არა მხოლოდ სასოფლო-სამეურნეო ნედლეულის წარმოების ადგილზე, არამედ სხვა არანაკლებ მნიშვნელოვან ფუნქციებზე. 

გადმოწერა 

სახელმძღვანელო შექმნილია ევროკავშირის მხარდაჭერით. მის შინაარსზე სრულად პასუხისმგებელია CENN და არ ნიშნავს რომ იგი ასახავს ევროკავშირის შეხედულებებს.

მასალა მომზადებულია პროექტის - ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი რესურსებისა და პოტენციალის ოპტიმალური გამოყენება სოფლის განვითარებისათვის („ქედა ლიდერი“) - ფარგლებში.


წყარო: http://kedalag.ge/ka/publikaciebi/article/13006-regionis-ganvithareba-sakhelmdzghvanelo

მთავარი პუბლიკაცია

სამოქალაქო საბჭოების მიერ გამოვლენილი საჭიროებები აჭარაში
04 დეკემბერი 2018
სასმელი და სარწყავი წყლის მიწოდება, შიდა გზებისა და სანიაღვრე არხების მოწესრიგება, მეწყერსაშიშიზონების გამაგრება, გარე განათებების დამონტაჟება, სპორტული ინფრასტრუქტურის გამართვა,ხელმისაწვდომობა ინტერნ ...
წაიკითხეთ სრულად
ბმულები
volunteering
volunteering
ვებ გვერდის შესახებ

ვებგვერდი შეიქმნა აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისა და მოქალაქეთა ჩართულობის პროექტის (ACCESS) ფარგლებში.

ვებგვერდის შექმნა შესაძლებელი გახდა ამერიკელი ხალხის მხარდაჭერის შედეგად, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) დაფინანსებით. ვებგვერდზე განთავსებულ მასალაზე პასუხისმგებელია სიდა (CiDA) და შესაძლოა არ გამოხატავდეს ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID), ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის, ან/და EWMI-ს შეხედულებებს.

ვებ გვერდს ადმინისტრირებას უწევს sida

cso.ge ფუნქციონირებს 2011 წლიდან

საკონტაქტო ინფორმაცია
მისამართი

ქ. რუსთავი, მეგობრობის გამზირი #1

ტელეფონი: (+995 341) 258822 (14)

ფაქსი: (+995 341) 258822

ელ.ფოსტა: contact@cso.ge