რამდენად მნიშვნელოვნია სახალხო დამცველის შერჩევის პროცესში სამოქალაქო საზოგადოების მონაწილეობა?

  • მნიშვნელოვანია, პარლამენტმა უნდა გაითვალისწინოს სამოქალაქო სექტორის რეკომენდაციები
    88.89 %
  • ნაკლებად მნიშვნელოვანია, პარლამენტმა არ უნდა გაითვალისწინოს სამოქალაქო სექტორის რეკომენდაციები
    11.11 %
  • მიჭირს პასუხის გაცემა
    0 %