როგორ აფასებთ თბილისის მერის 3 წლიან საქმიანობას?

  • დადებითად
    0 %
  • უარყოფითად
    100 %